ADMITERE DOCTORAT 2017

1. Informaţii generale

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial are aprobare pentru organizarea doctoratului in domeniul fundamental – Stiinte ingineresti ( Domeniile: Inginerie Industriala si Inginerie Mecanica )

Şcoala Doctorală a Facultăţii Construcţii de Maşini şi Management Industrial organizează Admiterea 2017 la studii universitare de Doctorat, pentru următoarele forme de pregătire:

 • cu frecventa cu bursa – BUGET – pentru o perioada de 3 ani;
 • cu frecventa redusa si fara bursa – BUGET- pentru o perioada de 3 ani
 • cu frecventa cu TAXA – pentru o perioada de 3 ani;

Studiile universitare de doctorat se desfășoară pe două cicluri, şi anume:

 • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)
 • Programul de cercetare științifică (anul II si III)

Candidaţii pot opta la înscriere pentru oricare din cele două domenii şi oricare din cele trei forme de pregătire. La finalizarea studiilor universitare de doctorat ai Facultatii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, absolvenţii primesc Diploma de Doctor  în domeniul tezei de doctorat.


2. Calendar de admitere

Concursul de admitere la doctorat se organizeaza anual, în luna septembrie, conform Hotarîrii Guvernului, astfel:

 1. Prima proba a concursului consta în examenul de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala, organizat la catedra de Limbi straine a Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi. În urma acestui examen, candidatul obtine un certificat cu care se prezinta la urmatoarea proba.
 2. A doua proba se organizeaza sub forma unui colocviu, pe baza unei tematici si a unei bibliografii anuntate in timp util si se sustine în fata unei comisii formata din specialisti cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciaza cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoastere de catre candidati a problematicii specialitatii respective, capacitatea lor de a-si asuma initiative teoretice, experimentale si metodologice.
 • Test limba straina
 • Colocviu de admitere la doctorat

Toti candidatii declarati admisi si inmatriculati in anul I de studiu, care nu au domiciliul in municipiul Iasi, vor avea asigurate locuri de cazare subventionate in caminele studentesti din campusul Tudor Vladimirescu.


3. Număr de locuri

DOMENIULFrecventa buget cu BURSĂFrecvenţă redusă FĂRĂ BURSĂFrecvenţă cu TAXĂ
Inginerie Industriala544
Inginerie Mecanica111
TOTAL655

Conducatori de doctorat in cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Titulari :

Prof .dr.ing E.Axinte – domeniul Inginerie Industriala

Prof.dr.ing.Catalin Gabriel Dumitras– domeniul Inginerie Industriala

Prof.dr.ing. Petru Dusa – domeniul Inginerie Industriala

Prof.dr.ing. Octavian Lupescu­– domeniul Inginerie Industriala

Prof.dr.ing .Gheorghe Nagit – domeniul Inginerie Industriala

Prof.dr.ing .Dumitru Nedelcu – domeniul Inginerie Industriala

Prof.dr.ing Daniela Popescu – domeniul Inginerie Mecanica

Prof.dr.ing . Neculai Eugen Seghedin – domeniul Inginerie Industriala

Profesori pensionati :

Prof.dr.ing. Doru Calarasu – domeniul Inginerie Mecanica

Prof.dr.ing. Laurentiu Slatineanu  – domeniul Inginerie Industriala

Prof.dr.ing. Octavian Vasile Pruteanu

Prof.dr.ing. Traian Gramescu

Prof.dr.ing. Nicolae Gherghel

Prof.dr.ing. Mircea Cozminca

Prof.dr.ing. Nicolae Gojinetchi

Prof.dr.ing. Dumitru  Zetu

Prof.dr.ing. Vasile Braha

Prof.dr.ing. Boris Plahteanu

Prof.dr.ing. Dragos Paraschiv


4. Metodă de selecţie

Consursul de admitere în Școala Doctorală constă din două probe:

 1. Prima probă a concursului de admitere o reprezinta examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională, organizat la catedra de Limbi străine a universității noastre. În urma acestui examen, candidatul va obține un certificat cu care se va prezenta la următoarea probă.
 2. A doua probă se organizează sub forma unui colocviu pe baza unei tematici și a unei bibliografii anunțate în timp util și se susține în fața comisiei de admitere in Scoala Doctorala. Colocviul de admitere consta din prezentarea orală a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat.

TEMATICĂ COLOCVIU DE ADMITERE

Criteriile de selectie pentru admiterea la doctorat – sesiunea Septembrie 2016

Pentru absolventii studiilor universitare de licenta si masterat

MA= 0.15 • ML +0.15 • MM + 0.7 • MC

in care :

ML – media generala de absolvire a studiilor universitare de licenta de scurta durata

MM –  media generala de absolvire a studiilor universitare de masterat

MC-media obtinuta la sustinerea colocviului de admitere la doctorat

Pentru absolventii studiilor universitare de licenta de lunga durata

MA= 0.3 • ML +0.7 • MC

in care :

ML – media generala de absolvire a studiilor universitare de licenta de lunga durata

MC-media obtinuta la sustinerea colocviului de admitere la doctorat


5. Acte necesare pentru admiterea la doctorat

Acte necesare pentru inscriere. vezi mai mult

Precizări suplimentare cu privire la adeverința medicală inclusă în dosarul de admitere

Adeverința medicală emisă de medicul de familie (sau, după caz, de medicul specialist) trebuie să includă, în mod explicit, mențiunea: „Nu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase” . Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.