ADMITERE MASTER 2017

1. Informaţii generale

Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial organizează Admiterea 2017 la studii universitare de Master (2 ani), cu formă de finanţare (buget sau taxă), pentru următoarele specializări:

SPECIALIZAREADEPARTAMENT COORDONATOR
Tehnologii Avansate de Fabricaţie (T.A.F.)Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Managementul şi Tehnologia Producţiei (M.T.P.)Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Concepţia şi Fabricaţia Asistată de Calculator (C.F.A.C.)Maşini - Unelte şi Scule
Sisteme Micromecanice (S.M.)Maşini - Unelte şi Scule
Mecanica Fluidelor Aplicată (M.F.A.)Mecanica Fluidelor, Masini si Actionari Hidraulice si Pneumatice
Inginerie şi Management în Fabricaţia Maşinilor (I.M.F.M.)Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Antreprenoriat Industrial (A.I.)Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Candidaţii pot opta la înscriere pentru oricare din cele şapte specializări şi oricare din cele două forme de finanţare, în ordinea preferinţelor. La finalizarea studiilor universitare de masterat, absolvenţii primesc Diploma de Master  în specializarea absolvită.

Procedură de organizare și desfășurare a admiterii 2017 în ciclul de studii universitare de master – aici


2. Calendar de admitere

 Sesiunea iulie 2017 
Înscrierea candidatilor10- 28 Iulie 2017Luni – Vineri 8.00 – 15.00
Sâmbăta 8.00‑12.00
Interviu14, 28 Iulie 2017
Afisarea rezultatelor 31 Iulie 2017

3. Număr de locuri

SPECIALIZAREANUMĂR LOCURI BUGETNUMĂR LOCURI TAXĂ
Tehnologii Avansate de Fabricaţie (T.A.F.)303
Managementul şi Tehnologia Producţiei (M.T.P.)203
Concepţia şi Fabricaţia Asistată de Calculator (C.F.A.C.)213
Sisteme Micromecanice (S.M.)203
Mecanica Fluidelor Aplicată (M.F.A.)203
Inginerie şi Management în Fabricaţia Maşinilor (I.M.F.M.)15-
Antreprenoriat Industrial (A.I.)2015
TOTAL14630

Pentru candidatii din Republica Moldova sunt alocate 2  locuri bugetare (unul lcu bursa la TAF si unul fara bursa la AI).  Înscrierile pentru acesti candidati se fac centralizat la Rectorat, Corp T.

Studentii admisi pe locurile “cu taxa” beneficiaza de aceleasi drepturi ca si studentii subventionati, cu exceptia acelor aspecte care se refera la achitarea unor obligatii financiare. Incepand cu anul al II – lea de studiu acesti studenti au posibilitatea ca, in functie de rezultatele scolare, sa poata dobandi statutul de “student subventionat”. Pentru anul universitar 2017 – 2018 taxa de scolaritate pentru acesti studenti se va stabili, cel mai tarziu cu doua saptamani inaintea inceperii anului universitar, prin corelare cu taxa din anul universitar precedent (2700 lei anual).


4. Metodă de selecţie

Admiterea la Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial se face pe baza notelor obţinute la examenul de diplomă şi din interviu.

Media generală de admitere (MA) se calculează cu formula:

MA = 0,7 • MD +0,3 • NI

unde:

MB– este media obtinută la examenul de diplomă;

NI – este nota obtinută la interviu.

Interviul va consta in prezentarea libera a unui eseu, în maxim 4-5 minute, privind motivatia si asteptarile candidatului pentru specializarea de master pe care vrea sa o urmeze, fiecare membru a comisiei putand formula o întrebare pentru a se edifica asupra originalitatii eseului sau asupra altui aspect legat de cerintele cursurilor de masterat din Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial. Nota la interviu va fi media notelor acordate de membrii comisiei.

Repartizarea pe optiuni a candidatilor declarati admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimata în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere.


5. Acte necesare pentru admiterea la master

1. Fişa de inscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii)
2. Diploma de Bacalaureat si diploma (sau adeverinta pentru absolventii din anul 2017) de finalizare a studiilor de invatamat superior de lunga durata / licenta, in original si in copie xerox si Foaia Matricola;
3. Certificatul de nastere, in copie xerox
4. Adeverinta medicala tip,  Adeverinţa trebuie să specifice “nu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase“. Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
5 . Trei fotografii tip carte de identitate;
6. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student pentru studentii care urmeaza o a doua specializare in paralel;
7. Chitanta de plata a taxei de inscriere (se platese in cadrul secretariatului facultatii, etaj I) sau acte doveditoare privind scutirea de la plata taxei
8. O copie simpla dupa Cartea de Identitate

Pentru scutirea de taxa pot fi atasate la dosar, dupa caz: 1. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant si vizata de inspectoratul scolar judetean in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice in invatamantul preuniversitar; 2. Adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice universitare sau angajati ai Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” Iasi; 3. Copii legalizate dupa certificatul de deces al parintilor sau adeverinta eliberata de Centrul de plasament in cazul copiilor orfani sau asistati). De asemenea, la dosar trebuie să fie depusă Diploma de Bacalaureat în original.