Ofertă educaţională la doctorat

 

Principiile generale de realizare a unei Teze de Doctorat îdomeniile Inginerie Industriala / Inginerie Mecanica

 1. Şcoala Doctorală a Facultăţii de Constructii de Masini si Management Industrial –numita in continuare SD-CMMI– funcţionează în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat, a Acordului de Parteneriat în IOSUD şi a Cartei Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi şi beneficiază de asistenţa managerială a Consiliului de Studii Universitare de Doctorat.

 2. Şcoala Doctorală a Facultăţii de Constructii de Masini si Management Industrial are ca misiune organizarea şi implementarea studiilor universitare de doctorat în cadrul acestei facultăţi. Şcoala doctorală a Facultăţii de CMMI  promovează şi sprijină necondiţionat :
  • creativitatea şi excelenţa ştiinţifică;
  • multi si interdisciplinaritatea;
  • flexibilitatea curriculară (credite transferabile);
  • iniţiativa managerială;
  • cooperarea la nivel naţional şi internaţional în domeniile de interes major, pentru dezvoltarea durabilă a societăţii;
  • dezvoltarea continuă a infrastructurii de cercetare, în vederea compatibilizării cu piaţa liberă mondială;
  • respectarea eticii ştiinţifice şi universitare;
  • nediscriminarea de orice tip, pentru egalitatea de şanse în lumea ştiinţifică. 

 3. SD-CMMI organizeaza studii de doctorat in domeniul fundamental Stiinte ingineresti – domeniile Inginerie Industriala și Inginerie Mecanica.

 4. În prezent, în cadrul SD-CMMI activează 12 de conducători de doctorat (10 conducatori în activitate şi 2 consultanţi) şi peste 70 de doctoranzi (cu finanţare de la buget sau cu taxă). Numărul doctoranzilor se modifică, în fiecare an universitar, în funcţie de situaţiile concrete din Statul de funcţii al SD-CMMI.
 Conducător de doctoratDepartamentDomeniulCompetențe
1Prof. dr. ing. Eugen AXINTETCMInginerie IndustrialăTehnologii de finisare / materiale noi
2Prof. dr. ing. Gheorghe NAGÎȚTCMInginerie IndustrialăTehnologii de deformare plastica
3Prof. dr. ing. Octavian LUPESCUTCMInginerie IndustrialăTehnologii de deformare plastica/ Tehnologii de prelucrare prin aschiere
4Prof. dr. ing. Petru DUȘATCMInginerie IndustrialăTehnologii de deformare plastica/sisteme flexibile de prelucrare / Proiectare axiomatica
5Prof. dr. ing. Dumitru NEDELCUTCMInginerie IndustrialăTehnologii de mecanica fina /Materiale plastice si compozite
6Prof. emerit dr. ing. Laurențiu SLĂTINEANUTCMInginerie IndustrialăTehnologii neconventionale / Proiectare axiomatica / Creativitate
7Prof. dr. ing. Cătălin DUMITRAȘMUSInginerie IndustrialăAnaliza cu element finit / Scule aschietoare
8Prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDINMUSInginerie IndustrialăProiectare dispozitive / Inovare / Creativitate
9Prof. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂMUSInginerie IndustrialăVibratii mecanice / Sisteme dinamice
10Prof. emerit dr. ing. Boris PLĂHTEANUMUSInginerie IndustrialăScule aschietoare/ Inovare / Creativitate
11Prof. dr. ing. Daniela POPESCUMFHPInginerie MecanicăMecanica fluidelor / Masini hidropneumatice
12Prof. dr. ing. Doru CĂLĂRAȘUMFHPInginerie MecanicăMecanica fluidelor / Masini hidropneumatice

SD-CMMI organizeaza studii universitare de doctorat in urmatoarele forme:

 • doctorat finantat de la buget ,cu frecventa ,cu bursa
  • doctorat finantat de la buget ,cu frecventa redusa ,fara  bursa
  • doctorat cu taxa* .
 • *Taxa anuala pentru un student doctorand este egala cu cea de la ciclul de licenta ( in 2016-2017 taxa este 2800 lei )
  1. Scoala doctorala SD-CMMI ofera acces studentilor doctoranzi la infrastructura de cercetare a CMMI (http://www.cmmi.tuiasi.ro/cercetare/centre/) cat si la infrastructurile de cercetare ale altor departamente/ facultati din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi .