BIROU FACULTATE


1Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞDecan
2Prof. dr. ing. Niculai Eugen SEGHEDINProrector
3Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂProdecan
4Conf. dr. ing. Bogdan CIOBANUProdecan
5Conf. dr. ing. Florin NEGOESCUProdecan
6Prof. dr. ing. Liliana Emilia BEJANDirector Departament Mecanică Teoretică
7Prof. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂDirector Departament M.U.S.
8Prof.dr.ing. Gheorghe NAGÎȚDirector Departament T.C.M.
9Prof. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA Director Departament M.F.M.A.H.P.
10Prof. dr. fiz. Petru Edward NICADirector Departament Fizică
11Gheorghe Robert MANOLEstudent an III
12Prof. dr. ing. Eugen AXINTEDirector Școală Doctorală, invitat
13Conf. dr. ing. Constantin CĂRĂUȘULider Sindicat, invitat
14Ec. Mădălina-Emilia HRISTEAAdministrator Șef, invitat

COMISII FACULTATE


Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (subcomisie CEAC)Comisia didacticăComisia pentru cercetare științifică
Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂ
- Coordonator
Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ - CoordonatorConf. dr. ing. Bogdan CIOBANU
- Coordonator
Conf. dr. ing. Irina TIȚAConf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂProf. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂ
Prof. dr. ing. Radu IBĂNESCUProf. dr. ing. Eugen AXINTEProf.dr.ing. Gheorghe NAGÎȚ
Stud. Cristina SAVUŞef lucr. dr. ing. Theodor POPESCUProf. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA
Stud. Adelina HRIȚUCProf. dr. fiz. Petru Edward NICAProf. dr. ing. Liliana Emilia BEJAN
Şef lucr. dr. ing. Adina RUSUProf. dr. fiz. Petru Edward NICA
Stud. Cezar Ștefan FANDOLEAStud. Alexandru IRIMIA

Comisia pentru probleme studențeștiComisia de relații internaționale și imagine a facultățiiComisia de strategie și reformă
Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ - CoordonatorrConf. dr. ing. Bogdan CIOBANU
- Coordonator
Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ - Coordonator
Conf. dr. ing. Florin NEGOESCUConf. dr. ing. Florin NEGOESCUConf. dr. ing. Bogdan CIOBANU
Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂProf. dr. ing. ec. Dumitru NEDELCUConf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂ
Conf. dr. ing. Bogdan CIOBANUProf. dr. ing. Liliana Emilia BEJANConf. dr. ing. Florin NEGOESCU
Stud. Gheorghe Robert MANOLEProf. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA Prof. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA
Stud. Andreea Isabela SoceaProf. dr. fiz. Petru Edward NICAProf. dr. ing. Liliana Emilia BEJAN
Stud. Vasile ERMOLAIŞef lucr. dr. ing. Dragoș CHITARIUProf. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂ
Şef lucr. dr. fiz. Cristina NECHIFORProf. dr. fiz. Petru Edward NICA
Stud. Gheorghe Robert MANOLEProf.dr.ing. Gheorghe NAGÎȚ
Adm. șef. ec. Mădălina-Emilia HRISTEA
Secr. șef Nela FRANC
Stud. Alexandru IRIMIA

Comisia de orarComisia de practicăComisia de etică
Conf. dr. ing. Florin NEGOESCU - CoordonatorProf. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ - CoordonatorProf. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ - Coordonator
Şef lucr. dr. ing. Adriana MUNTEANUConf. dr. ing. Florin NEGOESCUProf. dr. ing. Octavian LUPESCU
Şef lucr. dr. ing. Mara RĂDULESCUŞef lucr. dr. ing. Florentin CIOATĂConf. dr. ing. Iulian Ilie ROMANESCU
Şef lucr. dr. ing. Ana-Maria BOCĂNEȚŞef lucr. dr. ing. Irina MARDAREConf. dr. ing. Irina TIȚA
Şef lucr. dr. ing. Dragoș CHITARIUStud. Cezar Ștefan FANDOLEAProf. dr. fiz. Petru Edward NICA
Şef lucr. dr. ing. Irina MARDAREStud. Vasile ERMOLAI
Şef lucr. dr. ing. Mihai BOCA
Şef lucr. dr. ing. Andrei MIHALACHE
Asist. dr. ing. Eugen NĂSTASE