CONSILIUL FACULTĂȚII


1Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞDecan
2Prof. dr. ing. Niculai Eugen SEGHEDINProrector
3Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂProdecan
4Conf. dr. ing. Florin NEGOESCUProdecan
5Prof. dr. ing. Liliana Emilia BEJANDirector Departament Mecanică Teoretică
6Prof. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂDirector Departament M.U.S.
7Prof.dr.ing. Gheorghe NAGÎȚDirector Departament T.C.M.
8Prof. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA Director Departament M.F.M.A.H.P.
9Prof. dr. fiz. Petru Edward NICADirector Departament Fizică
10Conf. dr. ing. Iulian Ilie ROMANESCUDepartament M.U.S.
11Şef lucr. dr.ing. Ovidiu-Florin TUDOSE-SANDU-VILLE
Departament I.M.M.R.
12Conf. dr. ing. Romeo-Mihai CIOBANUDepartament I.M.
13Conf. dr. ing. Gheorghe CREŢUDepartament T.C.M.
14Prof. dr. ing. ec. Dumitru NEDELCUDepartament T.C.M.
15Conf. dr. ing. Viorel COHALDepartament T.C.M.
16Şef lucr. dr. ing. Theodor POPESCUDepartament M.F.M.A.H.P.
17Lector dr. mat. Mircea LUPANDepartament Matematică
18Gheorghe Robert MANOLEstudent an III
19Andreea Isabela Soceastudent an III
20Cezar Ștefan FANDOLEAstudent an III
21Ionuț URZICĂmaster an I
22Vasile ERMOLAIstudent an IV
23Ana GHIMPstudent an II
Conf. dr. ing. Bogdan CIOBANUProdecan, invitat
Prof. dr. ing. Eugen AXINTEDirector Școală Doctorală, invitat
Conf. dr. ing. Constantin CĂRĂUȘULider Sindicat, invitat
Ec. Mădălina-Emilia HRISTEAAdministrator Șef, invitat