Program ERASMUS+

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

 

Vă facem cunoscut că, și în anul universitar 2016/2017, Certificatele de competență lingvistică (engleză, franceză, germană) pentru studenții Erasmus+ outgoing vor fi eliberate de către Centrul Linguatek din cadrul Catedrei de Limbi Străine TUIASI.
Programul privind evaluarea studenților și eliberarea certificatelor este după cum urmează:
– studenții vor fi evaluați lingvistic în perioada 5 – 31 octombrie 2016;
– achitarea taxei de evaluare în valoare de 30 lei se face la secretariatul Catedrei de Limbi Străine, în zilele de marți în intervalul orar 11.00 – 13.00;
– eliberarea certificatelor se va face in zilele de vineri la secretariatul Catedrei de Limbi Străine, in intervalul orar 11.00 – 13.00;
– în privința testării privind competențele lingvistice ale studenților, aceștia vor lua legătura cu cadrele didactice pentru fiecare facultate.
Studenții vor fi informați de către membrii Catedrei de Limbi Străine privind cadrul didactic responsabil de evaluarea lingvistică, pe facultate;
Certificatele sunt valabile un an de zile de la data eliberării. 
Linkul pentru Catedra de Limbi Străine este: http://limbistraine.tuiasi.ro/

Prezentare program ERASMUS+

 1. Prezentare generală
 2. Carta ERASMUS 2014-2020

Comisii ERASMUS+ la nivel de Facultate 


Lista universităților partenere pentru care pot aplica studenții și cadrele didactice de la Facultatea CMMI


Informații studenți outgoing

 1. Criterii selecţie studenţi şi documente necesare pentru concurs selecţie
 2. Cerere participare concurs selecție Erasmus
 3. Formular eligibilitate studenți Erasmus
 4. Lista documentelor necesare pentru deplasarea Erasmus
 5. Learning Agreement for studies
 6. Learning Agreement for traineeships
 7. Cerere deplasare studenți Erasmus+
 8. Regulament

Informații studenți incoming

 1. Study at TUIASI calendar
 2. Student Application Form
 3. Learning Agreement for studies
 4. Learning Agreement for traineeships
 5. Accommodation Form
 6. Documents for accommodation
 7. Practical information for incoming Erasmus+ students
 8. Useful information about Iași

Informații mobilități cadre didactice

 1. Mobilități pentru stagii de predare
 2. Mobilități angajate pentru anul universitar 2015-2016