PRACTICĂ 2017

Studenţii, la care este prevăzută practica în planul de învăţământ, vor efectua această activitate, conform structurii anului universitar 2016 – 2017, în perioada 19 iunie 2017 – 07 iulie 2017. Studenții care doresc să efectueze stagiul de practică în alte societăți comerciale de profil  decât cea în care va fi repartizată grupa din care fac parte, vor depune la Secretariatul facultății, o cerere adresată domnului Decan, însoțită de Convenția încheiată cu Societatea, în trei exemplare (formularul tip se găsește la secretariat sau poate fi descărcat de pe pagina web a facultății), până la data de 08.05.2017.

Anunț practică 2017

Convenție practică 2017


 

Coordonatori practica pe grupe:

4201 – Sef lucr. dr. ing. Mihalache Andrei

4202 – Sef lucr. dr. ing. Bocaneț Ana-Maria

4203 – Sef lucr. dr. ing. Mihalache Andrei

4204 – Sef lucr. dr. ing. Coteață Margareta

4205 – Sef lucr. dr. ing. Mardare Irina

4206 – Sef lucr. dr. ing. Bocaneț Ana-Maria

4207 – Sef lucr. dr. ing. Cioată Florin

4208 – Sef lucr. dr. ing. Cioată Florin

4301 – Sef lucr. dr. ing. Rîpanu Marius

4302 – Sef lucr. dr. ing. Rîpanu Marius

4303 – Sef lucr. dr. ing. Chitariu Dragoș

4304 – Sef lucr. dr. ing. Boca Mihai

4305 – Sef lucr. dr. ing. Chitariu Dragoș

4306 – Conf. dr. ing. Alexandrescu Aurora

4307 –  – Sef lucr. dr. ing. Munteanu Adriana